جوجه کشی
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.

اصول جوجه کشی

6 مكان گيرنده

دما و رطوبت مورد نیاز جوجه کشی

طول دوره و دما و رطوبت مورد نیاز برای جوجه کشی از تخم پرندگان مختلف در جدول زیر نشان داده…