کنترل کننده و تجهیزات اندازه گیری

در این بخش انواع کنترل کننده دما و رطوبت ، ترموستات ، دماسنج ، رطوبت سنج ، کنترل کننده دستگاه جوجه کشی و … ارائه شده است.